Duloxetin Ab 60mg Maagsapresist. Harde Caps 98

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op voorraad

Aanpasbare opties:

Maximaal 14 tekens

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dit middel dient oraal (via de mond) te worden ingenomen. U dient de capsule in zijn geheel met water door te slikken.

Samenstelling

Welke stoffen zitten er in dit middel?

- De werkzame stof in dit middel is duloxetine.Elke capsule bevat 30 mg duloxetine (onder de vorm van hydrochloride) Elke capsule bevat 60 mg duloxetine (onder de vorm van hydrochloride)

- De andere stoffen in dit middel zijnCapsule inhoud:Suikerbolletjes, (sucrose en maiszetmeel), hypromellose type 2910 (5cP), hydroxypropylcellulose (lage viscositeit), crospovidon (Type B), talk, triethylcitraat, titaandioxide (E 171), hypromellose ftalaat.

Capsule wand:

Dop: Titaandioxide (E 171), FD & C blauw (E132), gelatine, natriumlaurylsulfaat.

Lichaam: Geel ijzeroxide (E172) (alleen 60 mg), titaandioxide (E 171), FD & C Blauw (E132) (alleen 60 mg), gelatine, natriumlaurylsulfaat.

Print inkt: Schellak, propyleenglycol, zwart ijzeroxide (E172), kaliumhydroxide.

Indicatie

Dit middel bevat het werkzame bestanddeel duloxetine. Duloxetin AB verhoogt de concentraties van serotonine en noradrenaline in het zenuwstelsel.

Dit middel wordt gebruikt voor volwassenen voor de behandeling van:

 • Depressie
 • Gegeneraliseerde angststoornis (chronisch gevoel van angst of nervositeit)
 • Diabetische neuropathische pijn (vaak omschreven als brandend, stekend, tintelend, als pijnscheuten of als een elektrische schok.

Er kan verlies van gevoel optreden in het betrokken gebied, of sensaties zoals aanraking, hitte, koude of druk kunnen pijn veroorzaken)

Bij de meeste mensen met depressie of angst begint dit middel binnen twee weken na het begin van de behandeling te werken, maar het kan 2 – 4 weken duren voordat u zich beter voelt. Vertel het uw arts als u zich na deze tijd niet beter voelt. Uw arts kan dit middel blijven voorschrijven wanneer u zich beter voelt om te voorkomen dat de depressie of angst terugkomen.

Bij mensen met diabetische neuropathische pijn kan het een paar weken duren voordat zij zich beter voelen. Vertel het uw arts als u zich na 2 maanden niet beter voelt.

Contra indicatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • - U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

 • - U heeft een leverziekte.

 • - U heeft een ernstige nierziekte.

 • - U gebruikt een ander geneesmiddel, monoamino-oxidaseremmer (MAO-remmer) genaamd, of u heeft dat de

  afgelopen 14 dagen gebruikt (zie 'Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?').

 • - U gebruikt fluvoxamine, dat gewoonlijk gebruikt wordt voor de behandeling van depressie, ciprofloxacine of

  enoxacine, die gebruikt worden bij de behandeling van enkele infecties.

 • - U gebruikt andere geneesmiddelen die duloxetine bevatten (zie 'Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?'). Praat met uw arts als u een hoge bloeddruk of hartkwaal heeft. Uw arts kan u vertellen of u dit middel kunt innemen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Om de volgende redenen kan dit middel niet geschikt zijn voor u. Praat met uw arts voordat u dit middel gebruikt als u:

 • - andere geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van depressie (zie: 'Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?')

 • - sint-janskruid (Hypericum perforatum), een kruidenpreparaat, gebruikt

 • - een nierziekte heeft

 • - insulten (toevallen) heeft gehad

 • - een manie heeft gehad

 • - lijdt aan een bipolaire stoornis

 • - oogproblemen heeft, zoals bepaalde vormen van glaucoom (verhoogde druk in het oog).

 • - een voorgeschiedenis van bloedstollingstoornissen heeft (neiging om bloeduitstortingen te krijgen) voornamelijk

  wanneer u zwanger bent (zie rubriek ''zwangerschap en borstvoeding'')

 • - het gevaar loopt op een laag natriumgehalte (bijvoorbeeld als u diuretica (plasmiddelen) gebruikt, in het bijzonder als

  u tot de ouderen behoort)

 • - op dit moment wordt behandeld met een ander geneesmiddel dat leverschade kan veroorzaken

 • - andere geneesmiddelen gebruikt die duloxetine bevatten (zie 'Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?')

  Geneesmiddelen zoals Duloxetine AB (zogenaamde Ssri's/SNRIs) kunnen symptomen van seksuele dysfunctie veroorzaken (zie sectie 4). In sommige gevallen, zetten deze symptomen zich voort na het stoppen van de behandeling.

  Duloxetin AB kan een gevoel van rusteloosheid veroorzaken of een onvermogen om stil te zitten of stil te staan. U dient uw arts hiervan op de hoogte te stellen indien dit bij u gebeurt.

Details
CNK3444635
FabrikantenAurobindo Pharma, CSP Benelux
Bijsluiter