Cisplatine Teva 1 mg/ml inf. opl. (conc.) i.v. flac. 100 ml

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Beschrijving

Cisplatine Teva is bestemd voor de behandeling van:


- Gevorderd of gemetastaseerd testiscarcinoom


- Gevorderd of gemetastaseerd ovariumcarcinoom


- Gevorderd of gemetastaseerd blaascarcinoom


- Gevorderd of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van hoofd en hals


- Gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom


- Gevorderd of gemetastaseerd kleincellig longcarcinoom.


Cisplatine Teva is aangewezen in combinatie met radiotherapie bij de behandeling van cervixcarcinoom.


Cisplatine Teva kan gebruikt worden in monotherapie en in combinatietherapie.

Gebruik

Dosering


Cisplatine Teva 1 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie moet verdund worden voor toediening.


Volwassenen en kinderen:De dosis van cisplatine hangt af van de primaire ziekte, de verwachte reactie, en het feit of cisplatine wordt
gebruikt voor monotherapie of als een component van een combinatie chemotherapie. De dosisrichtlijnen
zijn van toepassing voor zowel volwassenen als kinderen.


Voor monotherapie zijn de volgende twee dosisschema's aanbevolen:


- Een enkelvoudige dosis van 50 tot 120 mg/m² lichaamsoppervlak om de 3 tot 4 weken;
- 15 tot 20 mg/m²/dag gedurende 5 dagen, om de 3 tot 4 weken.


Als cisplatine wordt gebruikt in combinatie chemotherapie, moet de dosis van cisplatine verlaagd worden.
Een typische dosis is 20 mg/m² of meer om de 3 tot 4 weken.


Voor de behandeling van baarmoederhalskanker wordt cisplatine gebruikt in combinatie met radiotherapie.


Een typische dosis is 40 mg/m2


wekelijks gedurende 6 weken.

Bijzondere patiëntengroepen


Bij patiënten met nierfunctiestoornissen of beenmergdepressie moet de dosis op adequate wijze verlaagd
worden.


Hydratatie


Een adequate hydratatie moet gehandhaafd blijven van 2 tot 12 uur voor de toediening tot minimum 6 uur
na de toediening van cisplatine. De hydratatie is noodzakelijk om een voldoende diurese op gang te
brengen tijdens en na de behandeling met cisplatine. Ze wordt verkregen door intraveneuze infusie van één
van de volgende oplossingen:


- Natriumchloride 0,9% oplossing;


- Mengsel van een natriumchloride 0,9% oplossing en een glucose 5% oplossing.


Hydratatie voor de behandeling met cisplatine:


- Intraveneuze infusie van 100 tot 200ml/uur gedurende een periode van 6 tot 12 uur, voor een totale
hoeveelheid van minstens 1L.


Hydratatie na beëindiging van de toediening van cisplatine:


- Intraveneuze infusie van nog eens 2 liter aan een debiet van 100 tot 200 ml per uur gedurende een
periode van 6 tot 12 uur.


Geforceerde diurese kan vereist zijn indien de urinesecretie minder dan 100 tot 200 ml/uur bedraagt na
hydratatie. Geforceerde diurese kan bekomen worden door de intraveneuze toediening van 37,5 g mannitol
als een 10% oplossing (375 ml mannitol oplossing 10%), of door de toediening van een diureticum als de
nierfuncties normaal zijn. De toediening van mannitol of een diureticum is ook vereist als de toegediende
dosis cisplatine hoger is dan 60 mg/m2 lichaamsoppervlak.


De patiënten moeten grote hoeveelheden water drinken gedurende 24 uur na de infusie van cisplatine om
een adequate urineproductie te verzekeren.


Wijze van toediening


De cisplatine oplossing voor infusie die volgens de richtlijnen is bereid, moet via
intraveneuze infusie worden toegediend over een periode van 6 tot 8 uur.


Bij de toediening moeten alle hulpmiddelen die aluminium bevatten en die in contact zouden kunnen komen
met cisplatine (sets voor intraveneuze infusie, naalden, katheters, spuiten), vermeden worden

Samenstelling

Cisplatine Teva 1 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie bevat 1 mg/ml cisplatine.


Hulpstof met bekend effect


Elke ml oplossing bevat 3,5 mg natrium

Water voor injectie


Natriumchloride


Zoutzuur 1N voor pH aanpassing


Natriumhydroxide 1N voor pH aanpassing

Gegevens
CNK2692044
FabrikantenArega
Hoeveelheid verpakking1
Bijsluiter