Rosuvastatin Ab 20mg Filmomh Tabl 28 X 20mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over hetjuiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Gebruikelijke dosering bij volwassenen

Als u Rosuvastatin AB gebruikt om uw cholesterol te verminderen:

Startdosering

U moet beginnen met Rosuvastatin AB 5 mg of de 10 mg, zelfs als u eerder een hogere dosering van eenandere statine hebt gebruikt. De keuze van uw startdosering hangt af van:

  • De hoeveelheid cholesterol in uw bloed.
  • De kans die u heeft om een hartaanval of beroerte te krijgen.
  • Of u gevoelig bent voor mogelijke bijwerkingen
Samenstelling

De werkzame stof in Rosuvastatin AB is rosuvastatine. Elke filmomhulde tablet bevat 5 mg, 10 mg, 20 mgof 40 mg rosuvastatine (onder de vorm van rosuvastatine calcium).

De andere stoffen in dit middel zijn:

  • Tabletkern: lactosemonohydraat, watervrij calciumwaterstoffosfaat, microkristallijne cellulose, crospovidone(type B), magnesiumstearaat.
  • Filmomhulling: hypromellose (15cP (E464), lactosemonohydraat, titaandioxide (E171), zonnegeel FCF(E110), allurarood AC aluminiumlak (E129), indigokarmijn aluminiumlak (E132) triacetine
Indicatie

Rosuvastatin AB is een geneesmiddel dat tot de groep van de statines behoort.

Uw arts heeft Rosuvastatin AB aan u voorgeschreven omdat:

  • U veel cholesterol in uw bloed heeft. Dit betekent dat u een grotere kans heeft op een hartaanval ofeen beroerte. Rosuvastatin AB wordt gebruikt bij volwassenen, jongeren tot 18 jaar en kinderen vanaf 6jaar om een verhoogd cholesterol te behandelen. Er werd u aangeraden om een statine in te nemen, omdat een verandering van eetgewoonten (dieet) en meer lichaamsbeweging niet voldoende waren om uw cholesterolgehaltes te corrigeren. U dient uw cholesterolverlagend dieet verder te zetten en aan lichaamsbeweging te doen wanneer u Rosuvastatine Aurobindo inneemt.
  • U andere factoren heeft die uw risico op een hartinfarct, een beroerte of daarmee verband houdendegezondheidsproblemen verhogen. Een hartinfarct, een beroerte of andere problemen kunnen veroorzaakt worden door een ziekte die atherosclerose wordt genoemd. Atherosclerose is het gevolg van vetafzettingen in uw aders.
Details
CNK3606928
FabrikantenAurobindo Pharma, CSP Benelux
Bijsluiter