Duloxetin Ab 30mg Maagsapresist. Harde Caps 28

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Samenstelling
 • De werkzame stof in dit middel is duloxetine.

Elke capsule bevat 30 mg duloxetine (onder de vorm van hydrochloride)

 • De andere stoffen in dit middel zijn

- Capsule inhoud:
Suikerbolletjes, (sucrose en maiszetmeel), hypromellose type 2910 (5cP), hydroxypropylcellulose (lage viscositeit), crospovidon (Type B), talk, triethylcitraat, titaandioxide (E 171), hypromellose ftalaat.

- Capsule wand:

Dop: Titaandioxide (E 171), FD & C blauw (E132), gelatine, natriumlaurylsulfaat.

Lichaam: Geel ijzeroxide (E172) (alleen 60 mg), titaandioxide (E 171), FD & C Blauw (E132) (alleen 60 mg), gelatine, natriumlaurylsulfaat.

Print inkt: Schellak, propyleenglycol, zwart ijzeroxide (E172), kaliumhydroxide.

Indicatie

Dit middel bevat het werkzame bestanddeel duloxetine. Duloxetin AB verhoogt de concentraties van serotonine en noradrenaline in het zenuwstelsel.

Dit middel wordt gebruikt voor volwassenen voor de behandeling van:

  • Depressie

  • Gegeneraliseerde angststoornis (chronisch gevoel van angst of nervositeit)

  • Diabetische neuropathische pijn (vaak omschreven als brandend, stekend, tintelend, als pijnscheuten of als een

   elektrische schok. Er kan verlies van gevoel optreden in het betrokken gebied, of sensaties zoals aanraking, hitte, koude of druk kunnen pijn veroorzaken)

Contra indicatie
 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

 • U heeft een leverziekte.

 • U heeft een ernstige nierziekte.

 • U gebruikt een ander geneesmiddel, monoamino-oxidaseremmer (MAO-remmer) genaamd, of u heeft dat de

  afgelopen 14 dagen gebruikt (zie 'Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?').

 • U gebruikt fluvoxamine, dat gewoonlijk gebruikt wordt voor de behandeling van depressie, ciprofloxacine of

  enoxacine, die gebruikt worden bij de behandeling van enkele infecties.

 • U gebruikt andere geneesmiddelen die duloxetine bevatten (zie 'Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?'). Praat met uw arts als u een hoge bloeddruk of hartkwaal heeft. Uw arts kan u vertellen of u dit middel kunt innemen.

Gegevens
CNK3444619
FabrikantenAurobindo Pharma, CSP Benelux
MerkenAurobindo